Cyfrifon Llywodraeth Leol 2013-14

3 Chwef 2015 - 12:01yb

Dyma'r pedwerydd adroddiad blynyddol ar gyfrifon cyrff llywodraeth leol, yn crynhoi canlyniadau gwaith archwilwyr yn 2013-14 yn y mathau canlynol o gyrff a archwilir yng Nghymru: Awdurdodau unedol, Cronfeydd pensiwn llywodraeth leol, Comisiynwyr heddlu a throseddu a phrif gwnstabliaid, Awdurdodau tân ac achub, Awdurdodau parciau cenedlaethol ac Cyd-bwyllgorau.

Roedd ansawdd cyfrifon a phapurau gwaith ategol y rhan fwyaf o gyrff yn debyg i 2012-13, er bod safonau wedi dirywio mewn nifer o achosion a bod angen gwelliannau mewn rhai meysydd penodol o’r cyfrifon o hyd.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Cyfrifon Llywodraeth Leol 2012-13
9 Ion 2014 - 9:00yb

Darganfod dogfennau