Cyfrifon Awdurdodau Lleol 2011-12

4 Rhag 2012 - 9:35yb

Mae’r adroddiad hwn, sef fy ail adroddiad blynyddol ar gyfrifon awdurdodau lleol, yn crynhoi canlyniadau gwaith yr archwilwyr ar gyfer 2011-12 yn y mathau canlynol o awdurdodau yng Nghymru: Awdurdodau unedol (gan gynnwys wyth cronfa bensiwn), Awdurdodau'r heddlu, Awdurdodau tân ac achub ac Awdurdodau'r parciau cenedlaethol.

Ar y cyfan, gwellodd ansawdd cyfrifon a phapurau gwaith ategol o gymharu â 2010-11, er bod nifer fach o awdurdodau wedi ei chael hi’n anodd darparu papurau gwaith amserol a chywir o hyd i ategu eu cyfrifon, yn arbennig o ran cofnodion a thrafodion eiddo, offer a chyfarpar.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau