Cyfraniad Ariannol i ‘Gylchdaith Cymru’ – Bwrdd Iechyd Prifysgol BetsiCadwaladr

19 Rhag 2016 - 12:03yp

Mae ein hadolygiad yn archwilio’r trefniadau llywodraethu a’r cymorth cyllid sy’n gysylltiedig â chydweithrediad rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a grŵp codi arian annibynnol o’r enw Cerddwn Ymlaen. 

Cwblhaodd y grŵp her ‘Cylchdaith Cymru’ yn 2015 i gynyddu ymwybyddiaeth o Ddeddf Trawsblannu Dynol 2013.

Cafodd yr her hefyd gymorth cyllid gan Lywodraeth Cymru a gan Fwrdd Iechyd Lleol Caerdydd a’r Fro.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau