Cyflawni â llai - yr effaith ar wasanaethau iechyd yr amgylchedd a dinasyddion

28 Hyd 2014 - 3:09yp

Mae’r astudiaeth yn ystyried effaith toriadau mewn adnoddau ar allu gwasanaethau iechyd yr amgylchedd cynghorau i gyflawni eu rhwymedigaethau statudol.

Mae gan gynghorau lawer o ddyletswyddau statudol ym maes iechyd yr amgylchedd ond nid yw gwariant yn cael ei ddiogelu yn ystod y cyfnod presennol o galedi ariannol, sy’n golygu ei bod yn anos cyflawni blaenoriaethau strategol cenedlaethol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau