Cyflawni â llai – Gwasanaethau Hamdden

3 Rhag 2015 - 12:01yb

Yn ystod 2015, cynhaliodd staff Swyddfa Archwilio Cymru archwiliad o wasanaethau hamdden cynghorau, ar ran yr Archwilydd Cyffredinol, o dan ein cyfres o adolygiadau ar y thema ‘cyflawni â llai’.

Mae’r rheolaeth a’r berchnogaeth ar ddarpariaeth hamdden y sector cyhoeddus yn dechrau newid wrth i rai gwasanaethau ac asedau gael eu trosglwyddo i fodelau gweithredu eraill, fel ymddiriedolaethau sector preifat. Canfuom serch hynny nad yw penderfyniadau strategol ynghylch a ddylid trosglwyddo neu barhau i ddarparu gwasanaethau hamdden yn fewnol bob tro’n seiliedig ar wybodaeth gadarn nac ar ystyriaeth o’r holl opsiynau sydd ar agor i’r cynghorau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau