Cydnerthedd ariannol cynghorau yng Nghymru

2 Ebr 2015 - 12:01yb

Fe adolygodd yr adroddiad gadernid trefniadau rheoli a chynllunio i gefnogi cydnerthedd ariannol ymhob cyngor, gan ganolbwyntio ar y ffordd y mae cynghorau yn cynllunio ac yna’n cyflawni eu hymrwymiadau cyllidebol. Fel rhan o’r adolygiadau hyn, cyflawnodd timau archwilio allanol waith maes ar drefniadau cynllunio ariannol pob cyngor.

Prif gasgliad yr adroddiad yw fod cynghorau yng Nghymru o dan bwysau ariannol difrifol ac maent wedi bod yn mynd ati i ateb yr her a wynebir ganddynt. Fodd bynnag, dros y blynyddoedd nesaf bydd mwy a mwy o bwysau ariannol a bydd angen i gynghorau wella eu prosesau cynllunio ariannol strategol er mwyn trawsnewid a gwarchod eu cydnerthedd ariannol.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau