Cydberthynas Llywodraeth Cymru a Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan

18 Hyd 2012 - 10:35yb

Mae ein hadolygiad wedi ystyried a yw Llywodraeth Cymru, gan gynnwys Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), wedi rheoli ei chydberthynas ag AWEMA yn briodol i ddiogelu arian cyhoeddus a gwneud defnydd da ohono.

Bu’r ffordd yr oedd Llywodraeth Cymru yn rheoli ac yn cydgysylltu ei harian grant i AWEMA rhwng mis Gorffennaf 2000 a mis Rhagfyr 2011 yn aml yn wan, ond nid ydym wedi gweld unrhyw dystiolaeth o ddylanwad gwleidyddol amhriodol ar benderfyniadau ariannu.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau