Contractau Meddygon Ymgynghorol – Adolygiad Dilynol - Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan 2011

1 Ion 2012 - 12:00yb

Er bod cynnydd da wedi’i wneud i gyflawni rhag agweddau ar gynllun gweithredu’r Bwrdd Iechyd, nid yw trefniadau monitro pwysig wedi cael eu datblygu ac mae angen gwneud mwy i sicrhau y gweithredir canllawiau’r swydd yn effeithiol.

Rydym wedi dod i’r casgliad, er i gynnydd da gael ei wneud i gyflawni rhai agweddau ar gynllun gweithredu’r Bwrdd Iechyd, nad yw trefniadau monitro pwysig wedi cael eu datblygu ac mae angen gwneud mwy i sicrhau y gweithredir y canllawiau swyddi yn effeithiol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau