Contract Meddygon Ymgynghorol y GIG: Gwaith dilynol ar argymhellion archwiliad blaenorol - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

21 Rhag 2016 - 10:32yb

Rydym wedi gwneud gwaith dilynol ar sut y mae nifer o gyrff iechyd wedi mynd i’r afael â’n hargymhellion yn adolygiad 2010 yr Archwilydd Cyffredinol ar ba mor dda yr oedd cyflogwyr GIG yn defnyddio’r broses cynllunio swyddi.

Mae cynllunio swyddi yn parhau i fod yn anghyson iawn ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ac mae rhai o fanteision cychwynnol y contract wedi pylu dros amser. Serch hynny, gallai newidiadau sefydliadol a chynlluniau i gyflwyno system electronig o gynllunio swyddi helpu i atgyfnerthu trefniadau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau