Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2013

11 Tach 2013 - 4:05yp

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed Powys yn gyfrifol am roi trefniadau priodol ar waith i sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o ran defnydd yr Awdurdod o adnoddau, ac i sicrhau trefniadau gwarchod a llywodraethu priodol.

Mae’r cyhoeddiad yn adrodd ar faterion sy'n codi o archwiliad 2012-13, ynghyd ag unrhyw sylwadau ar faterion cyfredol eraill.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau