Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu De Cymru - Llythyr Archwilio Blynyddol ar gyfer 2014-15

5 Ion 2016 - 1:45yp

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau y gwaith archwilio mewn perthynas â Chomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru a Phrif Gwnstabl De Cymru yn ystod 2015. 

Mae gan y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl drefniadau priodol ar waith i sicrhau bod eu hadnoddau'n cael eu defnyddio'n ddarbodus, yn effeithlon ac yn effeithiol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau