Canolfan Adnoddau Gofal Cychwynnol Port Talbot - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

1 Meh 2010 - 12:00yb

Y ganolfan adnoddau yw un o'r prosiectau cyntaf yng Nghymru i Iwyddo i integreiddio gwasanaethau cychwynnol a chymuned y GIG, gwasanaethau cymdeithasol a'r sectorau gwirfoddol a masnachol annibynnol.

Y ganolfan adnoddau yw un o'r prosiectau cyntaf yng Nghymru i Iwyddo i integreiddio gwasanaethau cychwynnol a chymuned y GIG, gwasanaethau cymdeithasol a'r sectorau gwirfoddol a masnachol annibynnol. Wedi ei datblygu gan Fwrdd Iechyd Lleol Castell Nedd Port Talbot gynt, gyda chymorth oddi wrth Ystadau Iechyd Cymru, mae'r ganolfan hon yn cynnwys cydleoli pedwar practis meddyg teulu yn ogystal â fferyllfa a gwasanaethau deintyddol, cymunedol a therapi. Yno hefyd y mae Gwasanaeth Gofal Cymunedol Canolradd Integreiddiedig, y gwasanaethau iechyd meddwl i'r henoed, gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod Ileol a'r gwasanaethau tai wedi eu Ileoli. Mae'r asiantaethau o'r sector wirfoddol sydd yno yn cynnwys Canolfannau Cyngor ar Bopeth ac Age Concern sy'n darparu gwasanaethau cynghori ac mae sefydliad Ileol yn rhedeg caffi bwyta'n iach yno fel menter gymdeithasol. Bydd y datblygiad yn galluogi symud nifer o wasanaethau o ofal eilradd i ofal sylfaenol ac ar yr un pryd yn creu cyfleoedd ar gyfer darparu gwasanaethau diagnostig ac arbenigol. Datblygwyd y ganolfan fel ymateb i'r sialensiau strategol a ddaeth i'r fei o ganlyniad i boIisïau Ileol a chenedlaethol yn cynnwys 'CynIIun Oes', 'AdoIygiad Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru‘ a'r 'Strategaeth Iechyd a Lles’ Ileol. Agorwyd y ganolfan ym mis Hydref 2009.

Enw: Debra Davies
Rôl: Pennaeth Gofal Sylfaenol
Ffôn: 01639 683670
E-bost: Debra.Davies4@waIes.nhs.uk 

Darganfod dogfennau