Canfyddiadau ein Galwad am Dystiolaeth ynghylch Gwasanaethau Cynllunio

8 Awst 2017 - 12:02yp

Tynnodd ein galwad am dystiolaeth o ymatebion gan amrywiaeth o gyrff cyhoeddus ar y trefniadau darparu presennol, ariannol a risgiau gwasanaeth a'r newid diweddar yn y ddeddfwriaeth. 

Defnyddir y canfyddiadau am yr alwad am dystiolaeth i ddatblygu ein astudiaethau llywodraeth leol ar gyfer cyflawni yn 2018-19. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod y system gynllunio yn chwarae rôl ganolog wrth greu cymunedau cynaliadwy. Bydd gwasanaeth cynllunio effeithiol ar flaen y gad wrth lunio cymeriad, datblygiad a ffyniant y Parc Cenedlaethol neu awdurdod lleol. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau