Canfyddiadau ein Galwad am Dystiolaeth ynghylch Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

8 Awst 2017 - 12:04yp

Tynnodd ein galwad am dystiolaeth o ymatebion gan amrywiaeth o gyrff cyhoeddus ar y trefniadau darparu presennol, ariannol a risgiau gwasanaeth a'r newid diweddar yn y ddeddfwriaeth. 

Defnyddir y canfyddiadau am yr alwad am dystiolaeth i ddatblygu ein astudiaethau llywodraeth leol ar gyfer cyflawni yn 2018-19. Cyflwynodd Llywodraeth Cymru ddeddfwriaeth newydd, y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i ddiwygio a symleiddio'r gyfraith sy’n ymwneud â gwasanaethau cymdeithasol. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau