Caffael a Rheoli Gwasanaethau Ymgynghori

21 Chwef 2013 - 9:35yb

Mae’r adroddiad hwn yn ymchwilio i p’un a yw cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn caffael ac yn rheoli gwasanaethau ymgynghori mewn ffordd sy’n sicrhau gwerth da am arian. 

Ein casgliad cyffredinol oedd, er bod cyrff cyhoeddus yng Nghymru wedi lleihau eu gwariant ar ymgynghorwyr, ni allant ddangos gwerth am arian o ran cynllunio, caffael a 
rheoli gwasanaethau ymgynghori. Mae sicrhau gwerth am arian yn cael ei lesteirio oherwydd diffyg ymagwedd strategol, oherwydd nad yw cyrff cyhoeddus yn cydweithredu digon, ac mewn llawer o achosion, oherwydd nad ydynt yn dilyn arferion da cydnabyddedig wrth gaffael a rheoli ymgynghorwyr. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau