Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2014

20 Ion 2015 - 12:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o’r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2014.

Rwyf wedi cyflwyno tystysgrif archwilio ddiamod ar ddatganiadau ariannol 2013-14 y Bwrdd Iechyd ond roedd fy marn ar reoleidd-dra yn amodol ac wedi’i hategu gan adroddiad sylweddol.

Mae’r adroddiad hefyd yn manylu ar reolaeth ariannol, trefniadau llywodraethu, a threfniadau cynllunio gweithlu. Mae gwaith archwilio perfformiad wedi nodi rhai meysydd arferion da ond hefyd cyfleoedd i sicrhau gwell defnydd o adnoddau mewn nifer o feysydd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau