Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adolygiadau Ystadau

29 Gorff 2016 - 8:06yb

Mae’r adroddiad hwn yn arolygu cyflwr adeiladau a seilwaith achos a’i effaith uniongyrchol ar berfformiad y gwasanaeth iechyd yn y Bwrdd Iechyd.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi gwella ei ddull strategol o reoli ei ystâd, ond mae angen tanategu hyn â threfniadau gweithredol cryfach er mwyn dangos bod y gwasanaeth hwn yn werth yr arian.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau