Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Adolygiad o wasanaethau Meddygon Teulu y Tu Allan i Oriau

29 Ebr 2017 - 4:39yp

Mae’r adroddiad hwn yn rhan o benderfyniad yr Archwilydd Cyffredinol i gynnal adolygiad o wasanaethau meddygon teulu y tu allan I oriau arferol yn yr holl fyrddau iechyd yng Nghymru.

Ceir gwendidau yn y trefniadau llywodraethu a phroblemau'n gysylltiedig â'r gweithlu sy'n bygwth cynaliadwyedd y gwasanaeth, gwelsom fod lle i wella'r negeseuon a gyflëir i'r cyhoedd ynghylch y gwasanaeth, agweddau ar dderbyn galwadau a'r rhyngwynebau â gwasanaethau eraill.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau