Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol: Diweddariad ar Gynnydd

17 Ion 2018 - 10:11yb

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd araf o ran mynd i'r afael â'r argymhellion a wnaed yn ein hadroddiad yn 2015, ac mae angen iddo weithredu ymhellach er mwyn deall lefel y risg sy'n gysylltiedig â gohirio apwyntiadau dilynol, yn ogystal â gwella prosesau adrodd a chyflymu'r broses o wella gwasanaethau.

Wrth ymgymryd â'r gwaith hwn, rydym wedi nodi meysydd sy'n haeddu argymhellion pellach. Mae angen i'r Bwrdd Iechyd barhau i wneud cynnydd wrth fynd i'r afael â'r argymhellion nad ydynt wedi cael sylw eto.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau