Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf - Gwaith dilynol cyfunol ar archwiliadau ym maes Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg

3 Chwef 2016 - 10:34yb

Roedd yr adolygiad dilynol hwn yn ceisio ateb y cwestiwn canlynol: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd o safbwynt mynd i’r afael â’r materion allweddol a’r argymhellion a nodwyd yn ein hadroddiadau a’n hadolygiadau blaenorol ynghylch materion sy’n ymwneud â rheoli gwybodaeth a thechnoleg?’

Mae'r Bwrdd Iechyd yn cryfhau trefniadau yn y meysydd yr ydym wedi’u hystyried yn rhan o’r adolygiad hwn, ond mae cynnydd ar sail ein hargymhellion blaenorol wedi bod yn araf.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau