Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf - Contract Meddygon Ymgynghorol y GIG: Gwaith dilynol

22 Rhag 2016 - 9:19yb

Rydym wedi gwneud gwaith dilynol ar sut y mae nifer o gyrff iechyd wedi mynd i’r afael â’n hargymhellion yn adolygiad 2010 yr Archwilydd Cyffredinol ar ba mor dda yr oedd cyflogwyr GIG yn defnyddio’r broses cynllunio swyddi.

Er bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn parhau i gymryd camau i gryfhau prosesau cynllunio swyddi meddygon ymgynghorol yn rhan o'i ddull ehangach o gynllunio'r gweithlu meddygol, nid yw wedi gweithredu argymhellion cenedlaethol a lleol yr Archwilydd Cyffredinol yn llawn hyd yn hyn.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau