Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf – Asesiad Strwythuredig 2016

15 Rhag 2016 - 10:59yb

Mae gwaith asesu strwythuredig yn 2016 unwaith eto wedi adolygu trefniadau rheolaeth ariannol y Bwrdd Iechyd a’r cynnydd a wnaed wrth fynd i’r afael ag argymhellion y flwyddyn flaenorol.

Ein prif gasgliad o waith asesiad strwythuredig 2016 yw bod y Bwrdd Iechyd wedi parhau i atgyfnerthu ei drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheolaeth ariannol, ac wedi gwneud cynnydd da wrth fynd i’r afael â chanfyddiadau’r flwyddyn flaenorol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau