Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf - Asesiad Strwythuredig 2015

5 Chwef 2016 - 3:05yp

Mae’r Asesiad Strwythuredig yma wedi asesu cadernid trefniadau rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd, digonolrwydd ei drefniadau llywodraethu a rheolaeth galluogwyr allweddol sy’n cefnogi’r gwaith o ddefnyddio adnoddau’n effeithiol.

Mae’r trefniadau llywodraethu’n parhau i ddatblygu, ond nid oes rhai agweddau, yn benodol TGCh, yn gwneud digon o gynnydd, ac mae sicrhau cydbwysedd ariannol ar gyfer 2015-16 yn parhau i fod yn heriol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau