Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf – Adolygiad o Wasanaethau Meddygon y Tu Allan i Oriau

5 Medi 2017 - 12:05yp

Nod yr adolygiad oedd canfod a yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn sicrhau bod gan gleifion fynediad at wasanaethau meddyg teulu cadarn ac effeithiol y tu allan i oriau.

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi cymryd camau da i sefydlogi'r gwasanaeth meddygon teulu y tu allan i oriau, ond ceir cyfleoedd pellach i wella cywirdeb data, gallu rheoli gweithredol, trefniadau ar gyfer atgyfeirio'r cyhoedd a pherfformiad yn erbyn rhai targedau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau