Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf - Adolygiad o Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol

3 Chwef 2016 - 10:51yb

Roedd yr adolygiad, a gynhaliwyd rhwng mis Ebrill 2015 a mis Mehefin 2015, yn ceisio gofyn y cwestiwn: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd yn rheoli apwyntiadau dilynol i gleifion allanol mewn modd effeithiol?’

Mae’r Bwrdd Iechyd yn cynyddu cywirdeb ei restr aros o apwyntiadau dilynol, ond mae nifer y cleifion sy’n wynebu oedi ar gynnydd, ac mae angen iddo wneud mwy i asesu risgiau clinigol, gwella prosesau gweinyddol ac ymdrin ag oedi wrth gynnal apwyntiadau dilynol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau