Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf - Adolygiad Diagnostig o Gapasiti ac Adnoddau TGCh

4 Chwef 2016 - 3:48yp

Seilir yr adolygiad diagnostig yma ar ddadansoddi'r data cymharol ac ar farn sampl o staff sy'n defnyddio systemau TGCh glinigol yn rheolaidd.

Er bod rhai agweddau cadarnhaol, mae ein gwaith diagnostig yn dangos nad yw lefel bresennol y buddsoddi na'r ymrwymiad i TGCh yn y Bwrdd Iechyd yn gwbl effeithiol o ran helpu i ddarparu gofal iechyd er mwyn gallu integreiddio systemau a lleihau'r ddibyniaeth ar bapur.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau