Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2013

1 Rhag 2013 - 12:20yp

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o'r gwaith archwilio rwyf wedi'i wneud ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2013.

Ar y cyfan, mae trefniadau llywodraethu wedi parhau i esblygu ac aeddfedu, gydag ymrwymiad cryf i wrando ar gleifion a staff, er y gall rhai agweddau ar y trefniadau hyn gael eu gwella ymhellach a bod y cwmpas i ymateb i ofynion, fel y lefel gynyddol o gwynion, yn peri rhai risgiau

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau