Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro - Rheoli Meddyginiaethau mewn Ysbytai Aciwt

11 Chwef 2016 - 10:02yb

Mae ein hastudiaeth yn dilyn gwaith archwilio lleol blaenorol rydym wedi’i wneud ar ragnodi ym maes gofal sylfaenol. Mae’n canolbwyntio ar agweddau ar reoli meddyginiaethau sy’n effeithio’n uniongyrchol ar gleifion mewnol mewn ysbytai aciwt.

Mae cryfderau yn y ffordd y bydd y Bwrdd Iechyd yn rheoli meddyginiaethau ond mae yna wendidau hefyd sy’n gysylltiedig â’r ymagwedd strategol, y cyfleusterau storio, trosglwyddo gwybodaeth am feddyginiaethau a monitro perfformiad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau