Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Adolygiad o apwyntiadau dilynol cleifion allanol asesiad o gynnydd

12 Chwef 2018 - 4:25yp

Mae’r adroddiad hwn yn tracio’r cynnydd a wnaed gan y Bwrdd Iechyd o ran mynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed yn yr Adolygiad o Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol yn 2015: fe ddechreuodd yr adolygiad ym mis Chwefror 2017 ac roedd yn gofyn y cwestiwn canlynol: A yw’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud digon o gynnydd mewn ymateb i’r canfyddiadau a’r argymhellion a wnaed yn yr adolygiad gwreiddiol?

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd o ran mynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed yn ein hadroddiad yn 2015, ac, yn sgil y Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Cleifion Allanol (o dan gylch gwaith y Bwrdd Gofal wedi’i Gynllunio), mae mewn sefyllfa dda i gyflawni’r holl argymhellion.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau