Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro - Adolygiad Dilynol o Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai

6 Ion 2016 - 12:23yp

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd da o ran mynd i’r afael ag argymhellion i wella gwasanaethau maeth ac arlwyo, ac mae angen rhagor o waith i gryfhau rhai agweddau ar y broses sgrinio maethol, i sicrhau bod yr holl staff nyrsio yn ymgysylltu yn ystod prydau bwyd cleifion ac i leihau’r bwlch rhwng cost gwasanaethau arlwyo i’r rhai nad ydynt yn gleifion a’r incwm a gynhyrchir.

Rhwng misoedd Mawrth a Mehefin 2015, bu i ni gynnal gwaith dilynol yn y Bwrdd Iechyd i asesu’r graddau roedd argymhellion cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol wedi’u rhoi ar waith a hefyd wedi mynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed fel o’r archwiliad lleol yn 2010 ac eto yn 2013.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau