Bwrdd Iechyd Prifysgol Bro Morgannwg – Gwasanaethau Gofal Sylfaenol

31 Ion 2019 - 11:25yb

Mae a wnelo gofal sylfaenol â’r gwasanaethau hynny sy’n darparu’r pwynt gofal cyntaf, ddydd neu nos, ar gyfer mwy na 90% o gysylltiad pobl â’r GIG yng Nghymru.

Mae gan y Bwrdd Iechyd gynlluniau clir ar gyfer gofal sylfaenol ynghyd ag arweinyddiaeth gadarn a goruchwyliaeth o glystyrau, ond mae adferiad ariannol a gofal eilaidd yn tynnu’r pwyslais oddi ar gynllunio gofal sylfaenol ac nid yw perfformiad yn gryf.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau