Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Llythyr i'r Prif Weithredwr dros dro

22 Hyd 2015 - 5:20yp

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru yn ddiweddar wedi cwblhau gwaith adolygiad lefel uchel ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i edrych ar y cynnydd a wnaethpwyd ers gosodwyd y Bwrdd Iechyd mewn mesurau arbennig ym mis Mehefin eleni gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Cynhaliwyd ein gwaith adolygiad er mwyn inni gael sail tystiolaeth y gallent dynnu arno pan gyfarfuom â Llywodraeth Cymru ar 21ain Hydref i drafod statws uwch gyfeirio'r Bwrdd Iechyd.

Rydym wedi nodi canfyddiadau ein gwaith adolygiad ar y cyd mewn llythyr at y Prif Weithredwr dros dro'r Bwrdd Iechyd. Gallwch ddarllen hefyd yr ymateb gan y Bwrdd Iechyd [PDF 150KB Agorir mewn ffenest newydd].

Mae'n ein dealltwriaeth y bydd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyhoeddi datganiad ysgrifenedig [Agorir mewn ffenest newydd] ar statws uwch gyfeirio Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar 22 Hydref.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau