Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Cynllunio i Ryddhau Cleifion

24 Tach 2017 - 8:00yb

Archwiliai'r adolygiad hwn a oedd gan y Bwrdd Iechyd drefniadau llywodraethu ac atebolrwydd mewn perthynas â chynllunio i ryddhau.

Gall y Bwrdd Iechyd ddangos ei fwriad i wella llif cleifion a chynllunio i ryddhau cleifion, ond mae hyder y staff a'r hyfforddiant ar eu cyfer yn dal i fod yn her, a'i berfformiad yn dal i fod yn wael.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau