Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Asesiad Strwythuredig 2016

27 Ion 2017 - 8:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau archwilio lleol ynghylch yr asesiad strwythuredig ar gyfer y Bwrdd Iechyd yn 2016.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn gosod sylfeini cadarn i ddiogelu ei ddyfodol ac mae cyflymder y newid yn cynyddu. Er hynny, mae’n dal i fod mewn sefyllfa ariannol heriol ac mae ganddo waith sylweddol pellach i’w wneud mewn ystod o feysydd pwysig.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau