Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adolygiad Ystadau

30 Tach 2017 - 8:00yb

Mae’r Bwrdd Iechyd yn gwella’r modd y mae’n rheoli ei ystad, ond mae’n ei chael yn anodd dyrannu digon o adnoddau ar gyfer yr ystad ac nid oes ganddo strategaeth gyffredinol i fynd i’r afael â meysydd uchel eu risg.

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb a yw’r Bwrdd Iechyd yn rheoli ei ystad yn effeithiol, gan ystyried a yw dull strategol y Bwrdd Iechyd o reoli ei ystad yn gadarn, ac a yw’n darparu gwasanaeth ystadau sy’n ddarbodus, yn effeithlon ac yn effeithiol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau