Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Rheoli Meddyginiaethau mewn Ysbytai Acíwt

25 Tach 2015 - 4:18yp

Roedd yr adolygiad hwn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn canolbwyntio ar drefniadau diogel, effeithlon ac effeithiol i reoli meddyginiaethau ar gyfer cleifion mewnol yn ei ysbytai acíwt. Mae’r adolygiad hwn yn cael ei gynhelu ym mhob Bwrdd Iechyd yng Nghymru.

Y casgliad cyffredinol yw bod rheoli meddyginiaethau yn cael ei arwain yn dda a chydag adnoddau digonol, er bod rhwystrau sefydliadol yn cyfyngu ymwneud ar draws y Bwrdd Iechyd yn ehangach. Mae anghysonderau hefyd ar draws safleoedd, ac y mae lle i wella dulliau storio meddyginiaethau, monitro perfformiad a nifer o brosesau allweddol o ran rheoli meddyginiaethau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau