Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin – Bevan Asesiad Strwythuredig 2016

27 Ion 2017 - 12:27yp

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau archwilio lleol ynghylch yr asesiad strwythuredig ar gyfer y Bwrdd Iechyd yn 2016.

Ein casgliad cyffredinol o waith ar asesiad strwythuredig 2016 yw bod dulliau llywodraethu a chynllunio’r Bwrdd Iechyd yn llywio cyfeiriad a pherfformiad y sefydliad mewn modd cadarnhaol. Ond mae cyllidebau a pharhad aelodau annibynnol yn parhau i fod yn fregus.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau