Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - Asesiad Strwythuredig 2015

7 Ebr 2016 - 4:14yp

Mae'r gwaith asesu strwythuredig yn 2015 wedi archwilio pa mor gadarn yw trefniadau rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd, digonolrwydd ei drefniadau llywodraethu a'r rheolaeth ar ffactorau galluogi allweddol sy'n cefnogi defnydd effeithiol o adnoddau yn rhan o waith 2015.

Mae'r Bwrdd Iechyd yn ceisio gwella’n barhaus, ond mae'n wynebu sawl her yn y tymor byr, ac ar yr un pryd yn gweithio i drawsnewid gwasanaethau dros y tair blynedd nesaf.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau