Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai (Adolygiad Dilynol)

15 Maw 2016 - 10:25yb

Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2015, gwnaethom waith dilynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan er mwyn asesu i ba raddau yr oedd wedi gweithredu argymhellion cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol a wnaed yn 2012 ynghylch arlwyo a maeth clefion mewn ysbytai.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi gwneud cynnydd da yn gyffredinol o ran mynd i’r afael â’r argymhellion i wella gwasanaethau arlwyo a maeth ond mae angen iddo yn ganolbwyntio ar gryfhau prosesau sgrinio a dogfennu o ran maeth a’r dulliau o gyflwyno adroddiadau i’r bwrdd, yn ogystal â sicrhau bod pob un o ardaloedd y cleifion yn cael ei pharatoi ar gyfer amser bwyd a bod cleifion yn cael cymorth prydlon gyda bwyta.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau