Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2015

7 Ebr 2016 - 2:54yp

Mae'r gwaith archwilio yn canolbwyntio ar flaenoriaethau strategol yn ogystal â'r risgiau ariannol a gweithredol sylweddol sy'n wynebu'r Bwrdd Iechyd.

Mae'r adroddiad yn dod i'r casgliad:

  • bod cyfrifon y Bwrdd Iechyd wedi'u paratoi mewn modd priodol ac yn gywir ym mhob ffordd berthnasol
  • bod gan y Bwrdd Iechyd amgylchedd rheolaeth effeithiol er mwyn lleihau'r risg o gamddatganiadau o bwys yn y datganiadau ariannol, a
  • bod gweithgarwch y Bwrdd Iechyd o ran rheolaeth a ystyriwyd gennym yn rhan o'r archwiliad yn cael ei reoli’n briodol, ac yn mynd rhagddo'n unol â'r bwriad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau