Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adolygu'r Ystadau

31 Ion 2019 - 3:13yp

Amlygodd ein hasesiad strwythuredig ar gyfer 2017 nad oes gan y bwrdd iechyd strategaeth ystadau, cynllun ystadau nac arolygiadau cyfredol o gyflwr ei adeiladau.

Mae'r bwrdd iechyd yn cymryd camau cadarnhaol i wella'r gwaith o reoli'r ystad, ond byddai'n fuddiol pe bai'n cyflwyno cynllun strategol sy'n adlewyrchu ei weledigaeth ar gyfer darpariaeth gofal iechyd yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau