Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adolygiad o Wasanaethau Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau

1 Medi 2017 - 3:00yp

Nod ein hadolygiad oedd canfod a yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn sicrhau bod cleifion yn cael mynediad at wasanaethau MT tu allan i oriau sy’n effeithiol a chydnerth.

Mae'r Bwrdd Iechyd yng nghyfnod cynnar cynllun hirdymor i wella cynaliadwyedd ac arweinyddiaeth gwasanaethau meddyg teulu y tu allan i oriau. Mae lle o hyd i wella perfformiad yn erbyn amryw o dargedau, a chysondeb negeseuon practisau meddyg teulu ynghylch y gwasanaeth y tu allan i oriau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau