Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Y Defnydd o Staff Dros Dro

15 Tach 2016 - 2:52yp

Roedd yr adolygiad hwn yn canolbwyntio ar a yw Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn rheoli ei ddefnydd o staff (asiantaeth) dros dro yn effeithiol?

Mae’r Bwrdd Iechyd yn cymryd camau i leihau'r galw am staff dros dro, ynghyd â'r defnydd ohonynt a'r gost o'u cyflogi, ond mae'n rhy gynnar i benderfynu a fydd hyn yn arwain at welliant parhaol. Ac mae trefniadau i sicrhau'r Bwrdd o ansawdd staff dros dro yn gyfyngedig.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau