Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Trawsnewid gofal heb ei drefnu a rheoli cyflyrau cronig

1 Hyd 2013 - 1:20yp

Cydnabyddir yn gyffredinol bod nifer o rannau o system iechyd a gofal cymdeithasol Cymru o dan gryn bwysau. Nid yw'r sefyllfa bresennol yn gynaliadwy oherwydd mae'r gwasanaethau hyn yn parhau i wynebu galw gormodol yn wyneb adnoddau ariannol cyfyngedig ac erbyn hyn mae angen trawsnewid y gwasanaeth a newid y system gyfan ar fyrder.

Mae'r Bwrdd Iechyd yn ad-drefnu ei wasanaethau cymunedol ond nid yw'r gwaith o gynllunio adnoddau a chapasiti ac ymgysylltu â rhanddeiliaid yn ddigon effeithiol eto i gefnogi llai o alw ar wasanaethau acíwt a gwelliannau cynaliadwy mewn perfformiad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau