Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Rheoli Meddyginiaethau mewn Ysbytai Acíwt

24 Gorff 2015 - 4:04yp

Roedd ein hadolygiad ym Mwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg yn canolbwyntio ar drefniadau diogel, effeithlon ac effeithiol i reoli meddyginiaethau ar gyfer cleifion mewnol yn ei ysbytai acíwt. Mae’r adolygiad hwn yn cael ei gynhelu ym mhob Bwrdd Iechyd yng Nghymru.

Ceir llawer o gryfderau yn y modd y mae'r Bwrdd Iechyd yn rheoli meddyginiaethau, ond ceir hefyd risgiau’n gysylltiedig â strwythurau rheoli newydd, yr amrywio mewn perfformiad ar draws safleoedd ysbytai, cyfleusterau storio a rhai prosesau allweddol wrth reoli meddyginiaethau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau