Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Darlun Cymharol o Wasanaethau Orthopedeg

29 Meh 2015 - 1:25yp

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno ein harolwg o wasanaethau orthopedeg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (y Bwrdd Iechyd), ac yn nodi sut mae’r gwasanaeth yn cymharu â gweddill Cymru

Rydym wedi seilio ein harolwg ar effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a darbodusrwydd gwasanaethau orthopedeg a ddarperir gan y Bwrdd Iechyd drwy ddefnyddio llwybr y claf.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau