Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Asesiad Strwythuredig 2018

30 Ion 2019 - 7:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn 2018.

Gydag arweinyddiaeth gryfach, mae'r Bwrdd Iechyd yn gwella'r trefniadau llywodraethu a chynllunio strategol, gan gydnabod bod angen iddo wneud mwy i gryfhau trefniadau llywodraethu ansawdd a dylunio model gweithredu mwy cydlynus ar gyfer y sefydliad. Mae angen iddo barhau i gryfhau ei ffocws ar reoli risgiau i'r gweithlu a gwella perfformiad ac effeithlonrwydd, ond ceir arwyddion cadarnhaol bod adnoddau'n cael eu defnyddio mewn modd mwy strategol, a bod ymagwedd sy'n seiliedig ar werthoedd yn esblygu.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau