Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Asesiad Strwythuredig 2015

22 Maw 2016 - 10:44yb

Mae'r asesiad strwythuredig yn ystyried trefniadau'r Bwrdd Iechyd sy'n ategu llywodraethu da a'r defnydd effeithlon, effeithiol a darbodus o adnoddau.

Mae trefniadau sy'n ategu llywodraethu da ar waith ond bydd angen eu diwygio yng nghyd-destun strwythurau gweithredol newydd.

Nid yw'n ymddangos yn debygol y bydd y Bwrdd Iechyd yn mantoli'r gyllideb ar gyfer 2015-16 gan ei fod yn wynebu bwlch ariannu cynyddol ynghyd â risgiau i'r gweithlu ac o ran gallu ac adnoddau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau