Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2016

19 Ion 2017 - 1:30yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi ein canfyddiadau o’r gwaith archwilio a wnaethom ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn ystod 2016. 

Cyhoeddom farn ddiamod ar ddatganiadau ariannol 2015-16 y Bwrdd Iechyd, er i ni, wrth wneud hynny, dynnu sylw swyddogion a’r Pwyllgor Archwilio at sawl mater. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau