Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2015

1 Ebr 2016 - 11:09yb

Mae'r gwaith archwilio wedi canolbwyntio ar flaenoriaethau strategol yn ogystal â'r risgiau ariannol a gweithredol sylweddol sy'n wynebu'r Bwrdd Iechyd.

Mae'r adroddiad yn dod i'r casgliad canlynol:

  • paratowyd cyfrifon y Bwrdd Iechyd yn briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol;
  • roedd gan y Bwrdd Iechyd amgylchedd rheoli effeithiol i leihau'r risg o gamddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol; ac
  • roedd systemau ariannol a chyfrifyddu pwysig y Bwrdd Iechyd yn cael eu rheoli'n briodol a'u gweithredu yn ôl y bwriad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau